Zušlechťování a disperze materiálu z oxidu hlinitého zlepšuje kvalitu materiálu

Působením ultrazvuku se relativní velikost kompozitní disperze zmenšuje, distribuce se stává rovnoměrnou, zvyšuje se interakce mezi matricí a disperzí a zvyšuje se kompatibilita.

U některých materiálů se vytlačovací tlak po přidání ultrazvukových vln snižuje a hustota bublin se zvyšuje s nárůstem ultrazvukové amplitudy. Zároveň se bubliny zmenšují a velikost a distribuce bublin jsou rovnoměrnější. To naznačuje, že ultrazvukové vlny mohou podporovat nukleaci pěny a růst bublinového jádra.

Funkce

Profesionální ultrazvuková výrobní linka na míru s velkou zpracovatelskou kapacitou

Ideální disperzní efekt, vysoké náklady na výkon

dfsdsfdas(1)


Čas zveřejnění: 11. listopadu 2020