• Ultrasonic liquid mixing equipment

    Ultrazvukové míchací zařízení pro kapaliny

    Míchání prášků do kapalin je běžným krokem při přípravě různých produktů, jako jsou barvy, inkousty, šampony, nápoje nebo lešticí prostředky. Jednotlivé částice drží pohromadě přitahovací síly různé fyzikální a chemické povahy, včetně van der Waalsových sil a povrchového napětí kapaliny. Tento účinek je silnější u kapalin s vyšší viskozitou, jako jsou polymery nebo pryskyřice. Přitahovací síly je třeba překonat, aby se deaglomerovaly a rozptýlily částice na li ...
  • Ultrasonic dispersion processor for nanoparticles

    Ultrazvukový disperzní procesor pro nanočástice

    V posledních letech se nanomateriály široce používají v různých průmyslových odvětvích k optimalizaci výkonu materiálů. Například přidání grafenu do lithiové baterie může výrazně prodloužit životnost baterie a přidání oxidu křemičitého do skla může zvýšit průhlednost a pevnost skla. K získání vynikajících nanočástic je zapotřebí efektivní metoda. Ultrazvuková kavitace v roztoku okamžitě vytvoří nespočet vysokotlakých a nízkotlakých oblastí. Tyto h ...